Thông báo v/v xét Học bổng Shirota cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

THÔNG BÁO

Về việc xét học bổng Shirota cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Căn cứ Thư ngõ của Công ty Yakult về việc trao học bổng Shirota cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (SV xem tại đây)

Khoa Công nghệ Sinh học xin thông báo:

Sinh viên các lớp 20SH01, 21SH01 và 22SH01 có nguyện vọng xét học bổng tiến hành làm Đơn xin xét học bổng và gửi về Khoa CNSH.

Sau thời gian xét duyệt, Ban chủ nhiệm Khoa sẽ thông báo sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng và tiến hành trao học bổng./.