Thông báo về đợt học Chính trị đầu khóa

Kết thúc đợt chính trị đầu khóa sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho sinh viên. Những sinh viên không đạt sẽ học lại năm sau. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận như sau (phải đủ 3 nội dung):

1. Đảm bảo thời gian tham gia lớp học đạt 80%;

2. Tham gia phỏng vấn;

3. Làm bài thu hoạch.
Trân trong thông báo các bạn sinh viên khóa 21 được biết. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên & Các Đoàn thể để được hỗ trợ./.
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Duy Thiên

Trưởng phòng

0918.877371

2

Nguyễn Ngọc Khanh

Phó trưởng phòng, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên

0909.853834

3

Võ Vương Phúc

Phó trưởng phòng 
Phó Bí thư Đoàn trường

0908.365360

4

Lê Hoàng Trân

Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

0988.927740

5

Nguyễn Thị Như Nguyệt

Trợ lý sinh viên

0909.396.354

6

Nguyễn Phương Nam

Trợ lý sinh viên

0966.295.113

7

Lê Hoàng Tiến

Trợ lý sinh viên

0343.204.930

PHÒNG CTSV&CĐT: 0274.3837.209

Email: ctsv@bdu.edu.vn