Thông báo về việc nhận thẻ sinh viên (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) đợt 2/2018

Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) đợt 2/2018.

1. Thời gian nhận thẻ: từ ngày 06/11/2018 đến ngày 08/11/2018 (sáng từ 07h30 đến 10h30; chiều từ 13h30 đến 16h30).
 
2. Địa điểm nhận thẻ: Phòng Tuyển sinh (Cổng trước Đại học Bình Dương).
 
3. Danh sách nhận thẻ: nhà trường sẽ gửi thông báo sau. Sinh viên phải thường xuyên cập nhật email để xem danh sách nhận thẻ.
 
4. Lưu ý:
+ Sinh viên mang theo giấy chứng minh nhân dân chính để đối chiếu khi nhận thẻ.
+ Sinh viên đã nhận thẻ đợt 1 nhưng chưa biết sử dụng hoặc chưa kích hoạt được thẻ có thể liên hệ trong thời gian này để ngân hàng hỗ trợ trực tiếp.
+ Không được nhận thẻ thay cho người khác.
Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian, nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo. Nhà trường chỉ phát thẻ duy nhất trong thời gian này, sinh viên không nghiêm túc thực hiện đến nhận thẻ sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường và xem xét trừ điểm rèn luyện (sinh viên bận giờ học có thể nhận trong giờ giải lao)./.