V/v khảo sát đánh giá giảng viên, HK 1, 2018-2019

SV tiến hành đánh giá GV giảng dạy trong HK 1, 2018 – 2019 theo quy định sau:

  • Hình thức khảo sát: online (đã gửi email cho SV hoặc SV có thể truy cập tại đây để tiến hành đánh giá).
  • Thời gian: từ 05/11 đến 17/11/2018.
  • SV nếu gặp khó khăn trong quá trình đánh giá online, đề nghị liên hệ GV chủ nhiệm hoặc trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ.

DANH SÁCH MÔN HỌC (KHOA PHỤ TRÁCH) TRONG HK 1, 2018-2019

 

Lớp Mã môn Tên môn  Họ tên giảng viên
18SH01

BIO0163 Công nghệ chế biến thực phẩm Hoàng Ngọc Cương
  BIO0353 Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng Bùi Huy Như Phúc
  BIO0382 Độc chất học thực phẩm Bùi Huy Như Phúc
  BIO0542 Phụ gia và bao bì thực phẩm Đỗ Mai Nguyên Phương
  BIO0573 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm Bùi Huy Như Phúc
  BIO0821

Thực hành công nghệ thực phẩm

(xưởng sản xuất)

Hoàng Ngọc Cương
  BIO0851 Thực hành dinh dưỡng và TPCN Huỳnh Thị Bích Hạnh
  BIO1031 Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP Hoàng Ngọc Cương
  BIO0153 Công nghệ chế biến thịt, thủy sản Hoàng Ngọc Cương
  BIO0791 Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản Hoàng Ngọc Cương
       
19SH01

BIO0072 CNSH tế bào động vật Trần Cẩm Tú
  BIO0262 Công nghệ sinh học nhập môn Lê Thị Kim Phượng
  BIO0452 Kỹ thuật di truyền cơ bản Huỳnh Thanh Tùng
  BIO0871 Thực hành kỹ thuật di truyền Stanilau Rizersky
  BIO1212 Kỹ thuật di truyền chuyên sâu Huỳnh Thanh Tùng
  BIO0402 Hóa học thực phẩm Huỳnh Thị Phương Loan
  BIO0552 Phương pháp thống kê sinh học Nguyễn Anh Trinh
       
20SH01

BIO0412 Hóa phân tích Nguyễn Hữu An
  BIO0991 Thực tập hóa học phân tích Lâm Đức Cường
  BIO0662 Sinh học phân tử Huỳnh Thanh Tùng
  BIO0552 Phương pháp thống kê sinh học Nguyễn Anh Trinh
  BIO0901 Thực hành phần mềm thống kê sinh học Nguyễn Anh Trinh
       
21SH01

BIO1062 Tế bào học Dương Thị Nam Phương
  BIO0313 Di truyền học Lê Thị Trúc Linh
  BIO0262 CNSH nhập môn Lê Thị Kim Phượng