V/v nhận lại TLTN để chỉnh sửa hoàn thiện

THÔNG BÁO Căn cứ vào kết quả chấm phản biện Tiểu luận tốt nghiệp. Khoa Công nghệ Sinh học thông báo: những sinh viên ĐÃ NỘP...

Thông báo nhận thẻ sinh viên lần 3 năm 2018 (Thẻ đồng thương hiệu...

  Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên lần 3 năm 2018 (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin), cụ thể...

Danh sách SV không tích lũy đủ giờ tự học tại Thư viện trong...

Dưới đây là danh sách sinh viên không tích lũy đủ giờ tự học tại Thư viện trong HK 1, 2019-2020. Đề nghị SV...

Danh sách môn đại cương không đánh giá hoạt động giảng dạy

TT Mã môn Tên môn học Nhóm 1 ENG0984 Anh văn cơ bản 4 2 2 ENG0954 Anh văn cơ bản 1 14 3 ENG0954 Anh văn cơ bản 1 15 4 ENG0974 Anh văn cơ bản 3 17 5 ENG0974 Anh văn cơ bản 3 18 6 ENG0974 Anh...

Tin tức mới

0274 3 871 384