Trang chủ Thông tin liên hệ

Danh sách Trợ lý giáo vụ, Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập, Ban...

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL 1 Cô Khấu Hoàng Kim Giao Trợ lý giáo vụ 0984.530.342 khkgiao@bdu.edu.vn 2 Thầy Lê Ngọc Phương Bí thư Đoàn Khoa 0352.066.499 lnphuong@bdu.edu.vn Lớp 19SH01 3 Cô Lê Thị Kim Phượng GVCN/CVHT 0976.226.068 ltkphuong@bdu.edu.vn 4 SV Đỗ Ngọc Cẩm...

Tin tức mới

0274 3 871 384