Danh sách Trợ lý giáo vụ, Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp, Bí thư Đoàn Khoa

STTHỌ TÊNCHỨC VỤSĐTEMAIL
1Cô Khấu Hoàng Kim GiaoTrợ lý giáo vụ0984.530.342khkgiao@bdu.edu.vn
2Thầy Lê Ngọc PhươngBí thư Đoàn Khoa0352.066.499lnphuong@bdu.edu.vn
Lớp 19SH01
3Cô Lê Thị Kim PhượngGVCN/CVHT0976.226.068ltkphuong@bdu.edu.vn
4SV Đỗ Ngọc Cẩm TúLớp trưởng0376.109.96016070008@bdu.edu.vn
5SV Thái Văn ĐứcBí thư0971.654.12516070028@bdu.edu.vn
Lớp 20SH01
6Cô Khấu Hoàng Kim GiaoGVCN/CVHT0984.530.342khkgiao@bdu.edu.vn
7SV Nguyễn Văn Anh ChươngLớp trưởng0707.557.82217070019@student.bdu.edu.vn
8SV Nguyễn Thị Thanh ThảoBí thư0344.356.53117070011@student.bdu.edu.vn
Lớp 21SH01
9Thầy Lê Ngọc PhươngGVCN/CVHT 0352.066.499lnphuong@bdu.edu.vn
10SV Lưu Thị Thúy NgaLớp trưởng0913.831.90518070025@student.bdu.edu.vn
11SV Đỗ Thị HuệBí thư0165.603.942318070051@student.bdu.edu.vn
Lớp 22SH01
12Cô Lê Thị Kim PhượngGVCN/CVHT0976.226.068ltkphuong@bdu.edu.vn
13SV Phạm Thị Ngọc PhượngLớp trưởng – Bí thư0966.163.64319070004@student.bdu.edu.vn