Chiêu sinh Khóa đào tạo: Nhận thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

 • ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: Công ty Cổ phần công nghệ VietLabs – Trung tâm phân tích
 • GIỚI THIỆU: ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu để Phòng thí nghiệm xây dựng hệ thống quản lý và là chuẩn mực để công nhận PTN. Khóa học giúp SV nắm và hiểu được Hệ thống quản lý chất lượng PTN và hiệu chuẩn.
 • NỘI DUNG:

+ Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017;

+ Các yêu cầu kỹ thuật;

+ Cách thức xây dựng hệ thống văn bản;

+ Áp dụng và duy trì Hệ thống

+ Duy trì và cải tiến hệ thống,…

 • ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học và Khoa Công nghệ thực phẩm của BDU
 • HỌC PHÍ: Miễn phí
 • PHÍ LẤY GIẤY CHỨNG NHẬN: 500.000đ/SV
 • HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Trực tiếp tại BDU
 • THỜI GIAN ĐÀO TẠO DỰ KIẾN: Ngày 22/7 (thứ 6, từ 08h đến 17h)
 • THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 14/7/2022.
 • CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: đăng ký trực tuyến tại đây.
 • Sinh viên có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ Cô Giao (0984.530.342) để được hỗ trợ.