Hình ảnh hoạt động Công trình thanh niên – Đoàn Khoa CNSH năm 2019.

Bên cạnh những giờ học tập chăm chỉ, vào ngày 7 tháng 10 năm 2019 các bạn Đoàn viên, sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học đã cùng nhau thực hiện Công trình thanh niên. 

Các bạn đã chung tay dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây cảnh và trang trí lại mảng xanh khu vực giảng đường khu C – Cơ sở chính – Trường Đại học Bình Dương. Hoạt động được diễn ra trong bầu không khí vui tươi, đoàn kết, thể hiện tinh thần hy sinh vì cộng đồng của các bạn Đoàn viên Đoàn Khoa CNSH. Cuối cùng hoạt động đã thành công tốt đẹp và đem lại ý nghĩa to lớn. 

Một số hình ảnh hoạt động: