Mẫu văn bản 2020: kế hoạch, tờ trình, đề án, thông báo,….

Khi sọan thảo các văn bản hành chính có ghi tên loại: Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng hẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

Quý thầy cô download mẫu đơn tại đây.