Thầy Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương được phong hàm Giáo sư danh dự của Trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg.

  • Đây là sự ghi nhận đặc biệt, chưa có tiền lệ của Trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg (SPbPU) đối với những cống hiến của các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, hợp tác quốc tế.
  • Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Thầy Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương (BDU) được Hội đồng học thuật SPbPU phong hàm Giáo sư danh dự. Đây là vinh dự dành cho các giáo sư, nhà khoa học hàng đầu thế giới, những người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển hợp tác giữa SPbPU và các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Đặc biệt là sự phát triển bền vững của cộng đồng học thuật và nghiên cứu vì lợi ích của giáo dục và nghiên cứu toàn cầu.
  • Từ những năm đầu thành lập, Trường Đại học Bình Dương luôn quan tâm đến việc liên kết hợp tác quốc tế, xây dựng mối quan hệ và triển khai công tác trao đổi chương trình đào tạo cũng như giảng viên, sinh viên cho đến các chuyên gia.
  • Với những chủ trương và quyết sách hướng đến tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế, hơn 24 năm qua, BDU đã tạo dựng được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm chuyển giao công nghệ danh tiếng thuộc nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc… Trong đó, Nga là quốc gia đối tác chiến lược hàng đầu trong công tác hợp tác, chiến lược phát triển của Nhà trường.
  • SPbPU đánh giá cao những đóng góp của Hiệu trưởng BDU và khẳng định SPbPU sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hợp tác, mở rộng phạm vi các hoạt động mà hai trường đang thực hiện.
  • Việc phong tặng danh hiệu cao quý này chính là sự ghi nhận những cống hiến với ngành giáo dục, nghiên cứu khoa học, đóng góp hiệu quả phục vụ cộng đồng không chỉ của cá nhân Hiệu trưởng mà còn của tập thể Nhà trường nói chung. Qua đó, thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa Trường Đại học Bình Dương với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, khẳng định uy tín, học hiệu của Trường Đại học Bình Dương trong tiến trình hội nhập giáo dục thế giới./.