Trường Đại học Bình Dương – Nơi kiến tạo tương lai

Trường Đại học Bình Dương – Nơi kiến tạo tương lai Mã trường: DBD Phương thức tuyển sinh: Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi...

17 ngành đào tạo trình độ đại học năm 2021 tại trường Đại học...

1. Quản trị kinh doanh – Mã ngành: 7340101 2. Kế toán – Mã ngành: 7340301 3. Tài chính – Ngân hàng – Mã ngành: 7340201 4. Luật Kinh tế –...

Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

1️⃣ Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước 2️⃣ Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) ✅ Phương án 1: Xét tuyển dựa...

Tin tức mới

0274 3 871 384