17 ngành đào tạo trình độ đại học năm 2021 tại trường Đại học Bình Dương

1. Quản trị kinh doanh – Mã ngành: 7340101

2. Kế toán – Mã ngành: 7340301

3. Tài chính – Ngân hàng – Mã ngành: 7340201

4. Luật Kinh tế – Mã ngành: 7380107

5. Công nghệ sinh học – Mã ngành: 7420201

6. Công nghệ thông tin – Mã ngành: 7480201

7. Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử: 7510301

8. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dưng – Mã ngành: 7510102

9. Kiến trúc – Mã ngành: 7580101

10. Công nghệ kỹ thuật ô tô – Mã ngành: 7510205

11. Dược học – Mã ngành: 7720201

12. Ngôn ngữ Anh – Mã ngành: 7220201

13. Việt Nam học – Mã ngành: 7310630

14. Văn học – Mã ngành: 7229030

15. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Mã ngành: 7510605

16. Công nghệ thực phẩm – Mã ngành: 7540101

17. Quản trị Nhà trường – Mã ngành: 7149001

Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ nộp hồ sơ tại:

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương

Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Email: tuyensinh@bdu.edu.vn

SĐT: 0274.730 3399

—————————————————

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương – Cà Mau

Địa chỉ: Số 3, Đường Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Cà Mau.

SĐT: (0290) 3552.177 hoặc (0290) 3997.777

Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn