Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

1️⃣ Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

2️⃣ Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

✅ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

✅ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

✅ Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ THPT).

✅ Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).

✅ Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

⛔️ Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển online tại website:https://xettuyenonline.bdu.edu.vn

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 (Mã trường: DBD)

3️⃣ Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Bảng 1: Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

 

Ngành học Mã ngành Khối ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Quản trị kinh doanh 7340101 III A01, A09,C00,D01 700
Kế toán 7340301 III A01, A09,C00,D01
Tài chính – Ngân hàng 7340201 III A01, A09,C00,D01
Luật Kinh tế 7380107 III A01, A09,C00,D01
Công nghệ sinh học 7420201 IV A00, A01, B00, D01 100
Công nghệ thông tin 7480201 V A00,A01,D01,K01 224
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 V A00, A01, A02, D01
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 V A00, A01, V00, V01
Kiến trúc 7580101 V A00, A09, V00, V01
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 V A00, A01, A02, A09
Dược học 7720201 VI A00, B00, C08, D07 110
Văn học 7229030 VII A01, A09, C00, D01 250
Ngôn ngữ Anh 7220201 VII A01, D01, D10, D66
Việt Nam học 7310630 VII A01, A09, C00, D01
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) 7510605 A01, A09, C00, D01
Quản trị nhà trường (*) 7149001 A01, A09, C00, D01
Công nghệ thực phẩm (*) 7540101 A00, A09, B00, D07

Bảng 2: Khối, môn xét tuyển

Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00 Toán Vật lý Hóa học
A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
A02 Toán Sinh học Vật lý
A09 Toán Địa lý Giáo dục công dân
K01 Toán Tiếng Anh Tin học
B00 Toán Sinh học Hóa học
C00 Địa lý Lịch sử Ngữ văn
C08 Ngữ văn Hóa học Sinh học
D01 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
D07 Toán Hóa học Tiếng Anh
D10 Toán Địa lý Tiếng Anh
D66 Ngữ văn Giáo dục công dân Tiếng Anh
V00 Toán Vật lý Vẽ mỹ thuật (*)
V01 Toán Ngữ văn Vẽ mỹ thuật (*)

⛔️ Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương.

4️⃣ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

✅ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 1: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.
🔰 Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
⛔️ Ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

✅ Phương án 2: Xét Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.
⛔️ Ngành Dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

✅ Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

Công thức tính điểm:

Trong đó:

Dxt: Điểm xét tuyển

Di: Điểm trung bình 3 năm lớp 10,11,12 của môn thứ i (nếu xét tuyển sử dụng kết quả lớp 10,11,12)

✔️ Với 2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

✔️ Với D11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11

✔️ Với D10i=Điểm trung bình môn i năm lớp 10

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổ hợp A00, thí sinh có điểm trung bình môn cụ thể như sau:

Bảng 3. Ví dụ về cách tính điểm phương án 3

Môn học Toán Vật lý Hóa học
Điểm trung bình môn lớp 10 5,0 8,0 7,0
Điểm trung bình môn lớp 11 6,0 9,0 9,0
Điểm trung bình môn lớp 12 7,0 10 8,0
Tổng ((2*7,0)+6,0+5,0)/4 = 6,25 ((2*10)+9,0+8,0)/4 = 9,25 ((2*8,0)+9,0+7,0)/4 = 8,0

Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau: Điểm xét tuyển = 6,25+9,25+8,0

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 3: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

🔰 Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
⛔️ Ngành Dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

✅ Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.

Công thức tính điểm: Dxt= DM1+DM2+DM3

Trong đó:

Dxt: Điểm xét tuyển

✔️ Với DM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12

✔️ Với DM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12

✔️ Với DM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có điểm trung bình môn học lớp 12 như sau:
Toán (9,0 điểm), Vật lý (7,0 điểm), Hóa học (9,0 điểm) và thí sinh xét tổ hợp A00.
Vậy thí sinh được xét theo công thức sau:
Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + Vật lý (7,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyên đôi với phương án 4: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

🔰 Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
⛔️ Ngành Dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

✅ Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

Công thức tính điểm: Dxt = DhkM1+DhkM2+DMhk3

Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

✔️ Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

✔️ Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

✔️ Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyên đôi với phương án 5: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

🔰 Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
⛔️ Ngành Dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
5️⃣ Thời gian tuyển sinh: Nhà trường tổ chức nhiều đợt tuyển sinh liên tục trong năm, cụ thể như sau:

Bảng 4. Các đợt tuyển sinh

Đợt 1: 02/01 – 10/07 Đợt 7: 01/09 – 10/09
Đợt 2: 11/07 – 21/07 Đợt 8: 11/09 – 21/09
Đợt 3: 21/07 – 31/07 Đợt 9: 22/09 – 02/10
Đợt 4: 01/08 – 10/08 Đợt 10: 03/10 – 13/10
Đợt 5: 11/08 – 20/08 Đợt 11: 14/10-24/10
Đợt 6: 21/08 – 31/08

6️⃣ Hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

  • 01 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) – download tại website www.tuyensinh.bdu.edu.vn
  • 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng) (có thể bổ sung sau)
  • 01 giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp THPT (có thể bổ sung sau)
  • 01 Học bạ THPT (có công chứng)
  • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
  • 01 Giấy khai sinh (bản sao)
  • 02 ảnh 4×6 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh)

⛔️ Lưu ý: Với những giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ thí sinh phải bổ túc trước khi thời gian kết thúc xét tuyển.

7️⃣ Cách thức nộp hồ sơ:

Cách 1: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Cách 2: Nộp trực tiếp tại trường.

👉 NƠI NHẬN

🏨 Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Chăm sóc người học, Trường Đại học Bình Dương

🎯 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

📩 tuyensinh@bdu.edu.vn

☎️ (0274) 3822 058 – 730 3399

——————————————————————–

🏨 Phân hiệu tại Cà Mau.

🎯 Số 3, Đường Lê Thị Riêng, P5, TP. Cà Mau, Cà Mau.

☎️ (0290) 3552.177 hoặc (0290) 3997.777

📩 tuyensinh.cm@bdu.edu.vn

#daihocbinhduong #BDU #tuyểnsinh #Xéthọcbạ #tuyensinh2021 #Xét_tuyển_đại_học #Đại_học_chính_qu