Bạn đang xem chủ đề: 'NGHIÊN CỨU KHOA HỌC'

Mar 20

Quản lý chất thải rắn đô thị L2 (70%)

Mar 07

Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng L2

Feb 28

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (30%)

Feb 28

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (70%)

Feb 28

Quản lý chất lượng và luật TP L2

Feb 20

Độc chất học thực phẩm L2

Feb 20

Độc chất học môi trường L2

Jan 19

Thực hành CNTP (xưởng sx) (30%)

Jan 19

Thực hành CNTP (xưởng sx) (70%)

     

Jan 19

CNCB thịt, thủy sản (30%)

« Newer Entries - Older Entries »