Bạn đang xem chủ đề: 'Quy chế – quy định'

Nov 09

Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo các học phần “Kiến tạo thương hiệu bản thân” (mới)

 

Nov 23

V/v Quy định đào tạo các học phần “Kiến tạo thương hiệu bản thân”

Mar 18

Danh sách GV đã từng hướng dẫn luận văn, tiểu luận

Ghi chú: SV click phải vào danh sách, chọn xem ảnh để xem danh sách rõ hơn.

Aug 28

V/v bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho SV Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

Apr 27

Thông báo v/v buộc thôi học do quá thời gian đào tạo và ĐK dự thi hoặc bảo vệ LVTN

Apr 10

Danh sách các môn học thay thế/tương đương

Apr 10

Danh sách các môn học được đổi tên

« Newer Entries