Bạn đang xem chủ đề: 'Thông báo'

Dec 14

Danh sách các môn học dưới 30 SV đăng ký sẽ bị hủy

SV lưu ý: Những SV K18 dự kiến đủ điều kiện thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp thì đăng ký 2 môn tự chọn (trong nhóm tự chọn 1) chung với K19 để tích lũy đủ số tín chỉ. Những SV K19 và K20 đăng ký nhóm môn học tự chọn nằm trong danh sách bị […]

Dec 11

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 đối với giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau: Giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 một (01) ngày, ngày 01/1/2019 (thứ 3). Thông báo đến giảng […]

Dec 11

Nhắc lại thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên lần 3 năm 2018 (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Trường Đại học Bình Dương nhắc lại thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên lần 3 năm 2018 (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin), cụ thể như sau: 1. Thời gian nhận thẻ: trong ngày 11/12/2018 (sáng từ 07h30 đến 10h30; chiều từ 13h30 đến 16h30). 2. Địa điểm nhận thẻ: Phòng Tuyển sinh (Cổng trước […]

Dec 11

Về việc gia hạn lần cuối nộp phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên

Hệ thống nộp phiếu điểm rèn luyện đã được mở lại, tất cả những sinh viên nào chưa nộp phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên thì mau chóng tiến hành nộp phiếu qua các đường link đã gửi trong email sinh viên và đã có đăng trên Facebook. LƯU Ý: SINH VIÊN PHẢI SỬA […]

Dec 05

Danh sách môn học triển khai trong học kỳ 2 (nhắc lại)

Dec 03

Thông báo nhắc thời gian thực hiện đăng ký môn học trực tuyến tại Cổng thông tin sinh viên (đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Trường Đại học Bình Dương thông báo nhắc thời gian thực hiện đăng ký môn học trực tuyến tại Cổng thông tin sinh viên (đào tạo theo hệ thống tín chỉ), cụ thể như sau: Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch chi tiết đăng ký môn học của các khóa đào tạo theo hệ […]

Nov 30

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (gửi nhắc lại)

Trường Đại học Bình Dương gửi nhắc lại thông báo thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019. Đường link xem thông báo tại Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn): http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=64 Đường link xem thông báo tại website đào tạo (daotao.bdu.edu.vn): http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3403 Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian quy […]

Nov 30

Thông báo kế hoạch chi tiết đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019 (gửi nhắc lại)

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch chi tiết đăng ký môn học của các khóa đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, cụ thể như sau: TT Khóa Ngày đăng ký 1 Khóa tuyển từ năm 2013 đến năm 2014 03/12/2018 2 Khóa tuyển năm 2015 04/12/2018 […]

Nov 28

Thông báo nhận thẻ sinh viên lần 3 năm 2018 (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

  Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên lần 3 năm 2018 (Thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin), cụ thể như sau:  1. Thời gian nhận thẻ: trong ngày 11/12/2018 (sáng từ 07h30 đến 10h30; chiều từ 13h30 đến 16h30). 2. Địa điểm nhận thẻ: Phòng Tuyển sinh (Cổng trước Trường […]

Nov 26

Báo phòng học “Di truyền học”

Lớp 21SH01 + Trả nợ chuyển lịch học môn Di truyền học từ sáng chủ nhật qua chiều thứ 2 hằng tuần, bắt đầu từ 26/11/2018, tại phòng C02.

« Newer Entries - Older Entries »