Bạn đang xem chủ đề: 'Liên kết doanh nghiệp'

Apr 02

Các doanh nghiệp hiện đang liên kết

Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp/tổ chức phối hợp/liên kết hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng     Stt   Tên cơ sở ĐT, doanh nghiệp có liên kết   Nội dung liên kết   1.          Viện Sinh học Nhiệt đới TpHCM   Gửi SV […]