Bạn đang xem chủ đề: 'Khen thưởng'

Apr 02

Thành tích, thành tựu của Cán bộ và Sinh viên Khoa

  STT Tên giấy khen Cấp cho Nơi cấp Năm cấp 1.      Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2009-2010 Khoa Công Nghệ Sinh Học Trường Đại Học Bình Dương 2010 2.      Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm […]