Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 16'

Nov 18

Phòng học bù

LỚP TÊN MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 18SH01 19SH01 Tế bào học 24/11 5 S AI.1 16SH02 Dinh dưỡng và TPCN 25/11 6 S B05

Nov 15

Phiếu báo nghỉ

Lớp 16SH02 được nghỉ tiết: Thực hành CNCB thịt, thủy sản vào buổi chiều thứ 3, 15/11/2016. Thực hành dinh dưỡng và TPCN: hủy lịch vào sáng thứ 5 hằng tuần (do thay đổi GV). Khoa sẽ thông báo lịch học mới sau.

Nov 10

Phiếu báo nghỉ

Lớp 16SH01 được nghỉ tiết môn Thủy sinh học môi trường vào ngày 11/11. Lớp 16SH02 được nghỉ tiết môn Vật liệu cho CNTP vào ngày 11/11, môn CNCB thịt, thủy sản vào ngày 14/11.

Nov 10

Phòng học bù – 16SH02

MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG Công nghệ chế biến thực phẩm 10/11 5 C BIII.13 Phụ gia và bao bì thực phẩm 14/11 2 S AI.4

Nov 02

Phòng học bù

LỚP MÔN HỌC NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 16SH02 Công nghệ chế biến thực phẩm 03/11 5 C E2.1 16SH01 Quản lý chất thải rắn đô thị 06/11 8 S B04

Nov 02

Thay đổi lịch học môn Xử lý nước cấp

Lớp 16SH01+TN học môn Xử lý nước cấp theo lịch mới như sau: Sáng chiều thứ 5. Thời gian: 10/11 – 24/11/2016 Phòng học: BIII.10 (sáng), BIII.12 (chiều) GV: TS. Đặng Viết Hùng

Oct 28

Lịch học môn Vật liệu cho CNTP

Lớp 16SH02+TN học môn Vật liệu cho CNTP theo lịch sau: Chiều thứ 6 Thời gian: từ 11/11 – 16/12/2016 Phòng học: BIII10 GV: ThS. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

Oct 28

Thay đổi lịch học môn Thực hành xử lý ô nhiễm không khí

Lớp 16SH01+TN học Thực hành xử lý ô nhiễm không khí theo lịch mới như sau: Sáng thứ 2 Từ 31/10 – 28/11/2016 Phòng học: PTN Môi trường.

Oct 26

Phòng học

LỚP MÔN HỌC NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 16SH02 Độc chất học thực phẩm 26/10 4 C C02 học bù 16SH01 Quản lý chất thải rắn đô thị 30/10 8 S B05 học bù 17SH01 Kỹ thuật di truyền chuyên sâu 26/11 7 S BIII10 tăng tiết 17SH01 Kỹ thuật di truyền chuyên sâu […]

Oct 18

Phiếu báo nghỉ – Độc chất học thực phẩm

Lớp 16SH02 + TN được nghỉ tiết môn Độc chất học thực phẩm vào sáng thứ 4 (19/10/2016). Học bù vào sáng thứ 4 tuần sau (26/10/2016). Phòng học thông báo sau.

« Newer Entries - Older Entries »