Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

May 16

Lịch học bù

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 19SH01 Thực tập hóa học đại cương B1 23/05 30/05 3 C PTN TP Buổi 5 Buổi 6 17SH01 Thực hành đánh giá cảm quan TP 24/05 4 C PTN TP Buổi 6 18SH01 Thực hành sinh hóa 25/05 5 C PTN TP Buổi 6 18SH01 Thực […]

May 04

Báo phòng học – Thực hành sinh tin học

Lớp 18SH01+TN học Thực hành sinh tin học vào buổi sáng thứ 6 (05/05) tại phòng máy 2.

Apr 28

Lịch học bù – Sinh tin học

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Sinh tin học và Thực hành sinh tin học vào sáng chiều thứ 7 (29/4). Môn Sinh tin học học bù vào sáng thứ 5 (04/05/2017), tại phòng B05. Môn Thực hành sinh tin học dự kiến học bù vào sáng thứ 6 (05/5/2017), phòng máy sẽ […]

Apr 28

Báo buổi học cuối – Thực hành vi sinh

Lớp 18SH01+TN học buổi cuối môn Thực hành vi sinh vào sáng thứ 7 (06/05/2017). Ghi chú: môn Thực tập Hóa học Đại cương B2 vào chiều thứ 6 (28/04) được nghỉ. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Apr 25

Lịch học bù – Sinh tin học

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Sinh tin học vào sáng thứ 7 (29/04), phòng B05.

Apr 14

Phòng học bù

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 17SH02 Anh văn chuyên ngành 19/4 4 S BII8 17SH02 Quản lý môi trường 20/4 5 S BII5 18SH01 Hóa phân tích 17/4 2 S BIII11

Apr 14

Phiếu báo nghỉ

18SH01+TN được nghỉ tiết Thực hành sinh hóa vào chiều thứ 5 (20/4). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Apr 05

Báo phòng học bù

LỚP MÔN HỌC NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 17SH02 + TN Quản lý môi trường 07/4 6 Sáng BIII.10 18SH01 + TN Hóa phân tích 10/4 2 Sáng B05

Mar 31

Phiếu báo nghỉ

Lớp 18SH01+TN được nghỉ tiết môn Sinh tin học và Thực hành sinh tin học vào sáng chiều thứ 7 (01/04/2017). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 27

Phòng học bù

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 18SH01 Vi sinh học đại cương 28/03 3 C BII5 18SH01 Vi sinh học đại cương 30/03 5 C BII5 17SH01 Đánh giá cảm quan TP 29/03 4 S BIII10 17SH02 Vẽ kỹ thuật 31/03 6 C BII9

« Newer Entries - Older Entries »