Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

May 23

Báo nghỉ – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp18SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ ngày 23/5/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

May 22

Báo phòng học bù – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào chiều thứ 4, 23/5/2018, tại phòng BIII.12.

May 18

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 7, 19/5/2018, tại phòng AI.3.

May 10

Báo lịch học bù – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Sáng chủ nhật: 13/5: AII.2 Chiều chủ nhật: 13/5: AII.2

May 06

Điều chỉnh lịch học – Vi sinh đại cương và Vi sinh thực phẩm

Do có sự nhầm lẫn, lịch học 2 môn Vi sinh đại cương và Vi sinh thực phẩm sẽ được điều chỉnh như sau: Sáng thứ 3: Vi sinh đại cương, 20SH01, BIII.12 Chiều thứ 3: Vi sinh thực phẩm, 18SH01, BIII.12 (học tiết 7,8,9,10) Sáng thứ 7: Vi sinh thực phẩm, 18SH01 Chiều thứ […]

May 04

Lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 3 (08/5, 15/5): BIII.12

May 04

Báo tăng tiết – Hóa học thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học môn Hóa học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 2: 07/5 và 14/5: E03A Chiều thứ 2: 07/5 và 14/5: BIII.12 (tăng tiết) Sáng thứ 3: 08/5 và 15/5: E03A 

May 04

Báo đổi lịch học – Thực hành đánh giá cảm quan TP

Lớp 18SH01+TN đổi lịch học Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm sang chiều thứ 6 hằng tuần, tại PTN Thực phẩm.

May 02

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào chiều thứ 7, 05/5, phong AI.4.

May 02

Đổi lịch học – Thực hành hóa học TP

Lớp 18SH01 + TN đổi lịch học môn Thực hành hóa học thực phẩm từ chiều thứ 4 sang sáng thứ 4, từ 14/5 – 24/06, PTN TP.

« Newer Entries - Older Entries »