Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Sep 25

Đổi lịch học – CNSH tế bào động vật

Lớp18SH01 + TN học môn CNSH tế bào động vật theo lịch mới như sau: Sáng thứ 3, 03/10 – 07/11 Phòng E03B (Hoàng Hoa Thám)

Sep 18

V/v nghỉ học ngày 23 và 24/09/2017

Sep 18

Báo phòng học bù

18SH01: CNSH nhập môn: Sáng thứ 4, 20/09, B05 18SH01: Kỹ thuật di truyền chuyên sâu: Chiều thứ 5, 21/09, BIII.11 17SH01: Công nghệ chế biến TP: Chiều thứ 6, 22/09, BII.8

Sep 14

Báo lịch học – Thực hành kỹ thuật di truyền

Lớp 18SH01+TN học Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau: Sáng/chiều thứ 3 (26/9) Sáng/chiều thứ 4 (27/9) Sáng/chiều thứ 5 (28/9) Sáng/chiều thứ 7 (30/9) Sáng/chiều chủ nhật (01/10) Sáng/chiều thứ 2 (02/10) Sáng 1 nhóm, Chiều 1 nhóm. PTN Sinh (khu C). SV đi học đúng giờ, mang theo áo bluose.

Sep 14

Báo tăng tiết tuần lễ 18-24/9

Lớp 18SH01+ TN tăng tiết như sau: Sáng thứ 4, 20/09: CNSH nhập môn. Chiều thứ 5, 21/09: Kỹ thuật di truyền chuyên sâu. Phòng học Khoa sẽ thông báo sau. Ghi chú: Môn Công nghệ enzyme và protein (sáng thứ 4) và Sinh lý thực vật (sáng thứ 5) nghỉ.

Sep 14

Báo phòng học tăng tiết – CNSH nhập môn

Lớp 18SH01+TN học tăng tiết môn CNSH nhập môn vào sáng thứ 6, 15/09, phòng B06.

Jul 05

Báo nghỉ – học bù -Kỹ thuật di truyền cơ bản

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào chiều thứ 5 (06/7) và học bù vào sáng thứ 6 (07/7) tại phòng AI.3.

Jun 30

Danh sách các môn học trong HK 1, 2017 – 2018 (môn học Khoa quản lý)

SV click phải vào thời khóa biểu, chọn xem ảnh để xem thời khóa biểu rõ hơn. Cuối TKB có mô tả tóm tắt nội dung của các môn học tự chọn, SV tham khảo để đăng ký môn tự chọn. Nếu vẫn có thắc mắc, SV có thể liên hệ C. Giao để được […]

May 19

Báo phòng học – Sinh học phân tử

Lớp 18SH01+TN học buổi cuối môn Sinh học phân tử vào chiều thứ 3, 23/05/2017, tại phòng BIII.10.

May 18

Thời khóa biểu HK 3, 2016-2017

« Newer Entries - Older Entries »