Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Oct 29

Đổi lịch học Thực hành dinh dưỡng và TPCN

Lịch mới: Sáng chiều thứ 2 các ngày 12 – 19 – 26/11/2018, tại PTN TP.

Oct 05

Lịch học bù CNCB TP

Chiều thứ 2, 08/10/2018 Phòng B06

Oct 01

Phiếu báo nghỉ – CNCB TP

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến TP vào buổi chiều thứ 2, 01/10/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Aug 23

Thời khóa biểu các lớp (có cập nhật), HK 1, 2018-2019

18SH01: 19SH01:   20SH01:   21SH01:

Jul 26

Lịch học Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát

Lớp 18SH01+TN học môn Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát theo lịch sau: Sáng chiều thứ 3, 31/7/2018 Sáng chiều thứ 4, 01/8/2018 Sáng chiều thứ 2, 05/8/2018 PTN Thực phẩm. Phần nguyên liệu lớp cần chuẩn bị: Buổi 1: Đường cát (2Kg), Xoài cát Chu (hơn 1/2 vỏ chuyển vàng, 5Kg), Dứa […]

Jul 02

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học Thực hành vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 4, 04/7 Chiều thứ 5, 05/7 Chiều thứ 7, 07/7 Chiều thứ 2, 09/7 Chiều thứ 3, 10/7 Chiều thứ 7, 14/7 Phòng học: PTN Vi sinh (khu C)

Jun 22

Lịch học buổi cuối – Thực hành CNCB chè, cà phê, ca cao

Buổi cuối môn Thực hành CNCB chè, cà phê, ca cao vào sáng thứ 7, 23/6/2018, tại PTN TP.

May 24

Báo lịch học bù

Lớp 18SH01 + TN học bù: Quá trình, thiết bị, công nghệ: Sáng thứ 7, 26/5, B06 Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm: Chiều thứ 7, 26/5, PTN TP. (Lưu ý: chiều thứ 6, 25/5 vẫn học bình thường)

May 23

Báo nghỉ – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp18SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ ngày 23/5/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

May 22

Báo phòng học bù – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào chiều thứ 4, 23/5/2018, tại phòng BIII.12.

« Newer Entries - Older Entries »