Bạn đang xem chủ đề: '2016 – 2017'

Aug 07

Những NLCB của CNML (50%)

Aug 07

Những NLCB của CNML (30%)

 

Jul 24

Hóa đại cương B1 (30%)

Jul 24

Hóa đại cương B1 (50%)

Jul 11

Anh văn cơ bản 2 (50%)

Jul 11

Anh văn cơ bản 2 (30%)

Jul 11

Anh văn cơ bản 1 L2

Jul 04

Kỹ năng thuyết trình

Jun 16

Thực tập hóa đại cương B2 (30%)

Jun 16

Thực tập hóa đại cương B2 (50%)

« Newer Entries - Older Entries »