Aug 10

Bộ máy tổ chức – Nhân sự của Khoa CNSH

Posted by on Aug 10 2012 at 06:56 sáng

Hiện nay dưới sự lãnh đạo của TSKH. Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng khoa và TS. Hoàng Ngọc Cương – Phó trưởng khoa, cùng với sự nổ lực cộng tác của 10 cán bộ – giảng viên cơ hữu, Khoa CNSH đang từng bước củng cố và phát triển.

Bảng: Danh sách cán bộ – nhân viên của Khoa CNSH

STT Cán bộ – nhân viên Chức vụ
1 TSKH. Huỳnh Thanh Tùng

Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn Nông nghiệp ứng dụng và Bộ môn Vi sinh

2 TS. Hoàng Ngọc Cương

Phó trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu

3 ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh

Giảng viên tập sự

Quản lý PTN Thực phẩm

4 PGS. TS. Bùi Huy Như Phúc Trưởng Bộ môn Thực phẩm
5 ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên cơ hữu

Quản lý PTN Nuôi cấy mô và Vườn lan

6 CN. Khấu Hoàng Kim Giao

Thư ký khoa – Trợ lý giáo vụ

Quản lý PTN Vi sinh

7 CN. Lê Ngọc Phương

Kỹ thuật viên PTN NCM

Bí thư Đoàn Khoa

8 ThS. Lê Thị Kim Phượng Giảng viên cơ hữu
9 ThS. Dương Thị Nam Phương

Giảng viên cơ hữu

Tổ trưởng tổ Công đoàn

Quản lý PTN Sinh

10 ThS. Nguyễn Mộng Nghi

Giảng viên cơ hữu

Quản lý PTN Môi trường

11 ThS. Nguyễn Minh Huy

Giảng viên cơ hữu

Quyền trưởng bộ môn Môi trường