Aug 07

Dời lịch thi môn Kỹ thuật di truyền cơ bản, HK 3, 2016 – 2017

Posted by on Aug 07 2017 at 10:47 sáng

Lịch thi môn Kỹ thuật di truyền cơ bản, HK3, 2016-2017 được dời lại vào lúc 17h30, thứ 3 (08/08/2017). Phòng thi sẽ thông báo sau.