Sep 14

Báo lịch học – Thực hành kỹ thuật di truyền

Posted by on Sep 14 2017 at 11:17 sáng

Lớp 18SH01+TN học Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau:

  • Sáng/chiều thứ 3 (26/9)
  • Sáng/chiều thứ 4 (27/9)
  • Sáng/chiều thứ 5 (28/9)
  • Sáng/chiều thứ 7 (30/9)
  • Sáng/chiều chủ nhật (01/10)
  • Sáng/chiều thứ 2 (02/10)
  • Sáng 1 nhóm, Chiều 1 nhóm.
  • PTN Sinh (khu C).
  • SV đi học đúng giờ, mang theo áo bluose.