Sep 25

Lịch học bù – Vi sinh học đại cương

Posted by on Sep 25 2017 at 08:14 sáng

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Vi sinh học đại cương vào sáng thứ 7, 30/09, phòng BII8.

Lưu ý: ngày 28/9, thứ 5 vẫn học bình thường.