Oct 06

Lịch thi dự kiến HK 1, 2017 – 2018

Posted by on Oct 06 2017 at 09:29 sáng

Dưới đây là lịch thi dự kiến các môn học trong HK I, 2017 – 2018. Nếu SV bị trùng lịch, đề nghị liên hệ Trợ lý giáo vụ Khoa (C. Giao – 0984.530.342) trước ngày 09/10/2017 để được hỗ trợ. Sau thời gian trên, Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp xin đổi lịch nào.

 

 17SH01

 

17SH02

 

18SH01

 

19SH01

 

20SH01

 

Học lại (Trả nợ)