Oct 16

V/v cập nhật lịch thi Tin học đại cương

Posted by on Oct 16 2017 at 08:40 sáng

Phòng Đào tạo thông báo: Đề nghị sinh viên cập nhật lịch thi môn Tin học đại cương trên trang web daotao.bdu.edu.vn để biết thời gian thi được cập nhật.