Oct 24

Danh sách chia nhóm môn Thực hành Công nghệ enzyme, protein

Posted by on Oct 24 2017 at 02:30 chiều

Do số lượng SV đăng ký môn học Thực hành Công nghệ enzyme, protein đông hơn kế hoạch dự kiến, nên SV sẽ được chia làm 2 nhóm học theo lịch sau:

  • Nhóm 1: Chiều thứ 2, 06/11 – 11/12/2017.
  • Nhóm 2: Chiều thứ 3, 07/11 – 12/12/2017.