Nov 03

Đổi lịch thi – Quy hoạch và quản lý tài nguyên đất

Posted by on Nov 03 2017 at 10:03 sáng

Môn Quy hoạch và quản lý tài nguyên đất sẽ tổ chức thi vào buổi sáng (7h00), chủ nhật, 19/11/2017, phòng thi AI.4.