Jan 03

V/v giới thiệu chuyên ngành cho K20

Posted by on Jan 03 2018 at 08:45 sáng

Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi giới thiệu chuyên ngành cho SV Khóa 20 vào lúc 8h00, thứ 5 (04/1/2018), tại phòng BIII.10. Đề nghị tất cả SV lớp 20SH01 có mặt đầy đủ.

Ghi chú: Sau buổi giới thiệu, Khoa sẽ phát phiếu đăng ký chuyên ngành cho SV, sau khi nghỉ Tết âm lịch SV sẽ nộp lại.