Jul 09

Thông báo dời lịch thi – CNCB rượu, bia, nước giải khát

Posted by on Jul 09 2018 at 09:36 sáng

Đề nghị SV cập nhật lịch thi môn Công nghệ chế biến rượu, bia, nước giải khát như sau:

  • Lịch cũ: ngày 09/7/2018.
  • Lịch mới: 17h30, ngày 16/7/2018.
  • Phòng thi: xem lịch thi chính thức.