Oct 11

Lịch học CNSH tế bào động vật

Posted by on Oct 11 2018 at 03:47 chiều

  • Chiều thứ 4 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 15/10 – 02/12/2018.
  • Phòng học: C03.
  • GV: TS. Trần Cẩm Tú
  • Ghi chú: buổi chiều thứ 4, 24/10 sẽ nghỉ tiết CNSH tế bào động vật để học Thực hành kỹ thuật di truyền.