Oct 13

V/v tổ chức cuộc thi Sáng chế năm 2018

Posted by on Oct 13 2018 at 08:22 sáng

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề "Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống ngày nay". SV có thể tham khảo thông tin chi tiết cuộc thi tại đây.