Oct 15

V/v những lưu ý khi tham dự buổi sinh hoạt Chính trị đầu khóa liên quan đến nội dung Quy chế đào tạo tín chỉ và Đăng ký môn học (K21)

Posted by on Oct 15 2018 at 09:53 sáng

Phòng Đào tạo thông báo những nội dung lưu ý sinh viên cần chuẩn bị cho buổi sinh hoạt Chính trị đầu khóa liên quan đến phần Quy chế đào tạo tín chỉ và Đăng ký môn học (khóa 21 tuyển sinh 2018).

1. Sinh viên tải quy chế đào tạo tín chỉ tại Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn).

Địa chỉ sau: http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=7

2. Đọc kỹ quy chế đào tạo tín chỉ, ghi chú lại những chỗ không hiểu trong quy chế đào tạo tín chỉ để trao đổi trong buổi sinh hoạt.

3. Xem sơ đồ để tìm hiểu rõ các điều sẽ được đưa vào thảo luận nhóm trong buổi sinh hoạt.

4. Sinh viên tải tài liệu hướng dẫn đăng ký môn học tại Cổng thông tin sinh viên. Đọc kỹ và thực hành trước khi tham dự buổi sinh hoạt.

 Địa chỉ sau:

http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=44 ,

5. Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên vào lúc 19h đến 23h ngày 14/10/2018 để thực hành chức năng đăng ký môn học trực tuyến (lưu ý: dữ liệu trong thời gian này là dữ liệu dùng để thực hành đăng ký môn học và sẽ bị xóa sau thời gian trên). Sinh viên tổng hợp lại tất cả vấn đề chưa rõ hoặc không thực hiện được trong quá trình đăng ký môn học để trao đổi trong buổi tập huấn.

6. Thảo luận nhóm

– Mỗi nhóm có 10 phút để thảo luận và chọn ra 1 nhóm trưởng.

– Nhóm trưởng chọn ra tối thiểu 4 người để trình bày nội dung liên quan đến vấn đề thảo luận của nhóm (mỗi nhóm có 5 phút để trình bày).

– Hỏi đáp 10 phút: các nhóm còn lại hỏi các vấn đề thắc mắc liên quan đến nội dung trình bày với bất kỳ thành viên của nhóm. Các thành viên nhóm trình bày có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc.

– Kết thúc phần trình bày của mỗi nhóm, cán bộ chủ trì buổi sinh hoạt sẽ tổng kết và hướng dẫn những vấn đề mà sinh viên chưa hiểu rõ hoặc không hiểu.

7. Chương trình đào tạo: tham khảo chương trình đào tạo đính kèm để biết kết cấu chương trình đào tạo và quy ước được hiển thị trong chương trình đào tạo.

8. Thời gian bắt đầu buổi tập huấn liên quan đến Quy chế đào tạo và Đăng ký môn học.

+ Thời gian bắt đầu: 18h00.

+ Thời gian dự kiến kết thúc: 20h00.

 

* Sinh viên cần chủ động chuẩn bị các nội dung ở nhà trước khi tham dự buổi sinh hoạt để có kết quả tốt hơn.

* Tham khảo các quy định, quy chế và chương trình đào tạo đính kèm.

 

* Thực hành đăng ký môn học.