Oct 29

Hủy lịch học các môn Thực hành

Posted by on Oct 29 2018 at 03:33 chiều

Lịch học các môn học sau sẽ tạm thời bị hủy, SV theo dõi lịch học mới sẽ được thông báo sau.

1. Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm (xưởng sản xuất).

2. Thực hành CNCB thịt, thủy sản.

3. Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm.