Nov 14

Lịch học Di truyền học

Posted by on Nov 14 2018 at 09:15 sáng

Lớp 21SH01+TN học môn Di truyền học theo lịch sau:

  • Sáng thứ 6 và sáng chủ nhật hằng tuần, từ ngày 16/11/2018.
  • Phòng BII.5
  • GV: TS. Lê Thị Trúc Linh