Dec 01

Báo lịch học 2 buổi cuối môn Ktdt chuyên sâu

Posted by on Dec 01 2018 at 08:51 sáng

Lớp 19SH01 + TN học 2 buổi cuối môn Ktdt chuyên sâu theo lịch sau:

  • Sáng chiều thứ 5, 06/12/2018
  • Phòng C02
  • Ghi chú: GV mời giảng: TS. Nguyễn Thị Như Mai