Dec 25

Thống kê giờ tự học của sinh viên tại Thư viện học kỳ I năm học 2018 – 2019

Posted by on Dec 25 2018 at 05:11 chiều

Sinh viên kiểm tra giờ tự học tại Thư viện trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 tại đây. Nếu thông tin chưa chính xác vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Thùy Diệu (Thư viện – Tư liệu) để được kiểm tra đối chiếu.
Thời gian phản hồi thông tin kiểm tra về Thư viện – Tư liệu đến 16 giờ ngày 03/1/2019 (sinh viên phản hồi bằng cách gửi email về địa chỉ email thuydieu@bdu.edu.vn).