May 19

Lịch học Thực hành kỹ thuật di truyền

Posted by on May 19 2019 at 04:17 chiều

Lớp 20SH01 + TN học môn Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau:

  • Sáng thứ 2, 20/5
  • Sáng chiều thứ 3, 21/5
  • Sáng chiều thứ 4, 22/5
  • Phòng học: PTN Sinh