THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ sinh học Môi trường: học gì và làm gì mà luôn hot?

Tại sao ngành Công nghệ sinh học Môi trường luôn hot? Trong tình hình khoa học và xã hội phát triển không ngừng như hiện nay thì vấn đề...

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC - LỊCH THI - ĐIỂM THI

CỰU SINH VIÊN

Danh sách Cựu sinh viên K17

STT MSSV Họ tên SV 1.        14070002 Nguyễn Đỗ Trọng Nghĩa 2.        14070003 Nguyễn Thị Kim Ngân 3.        14070005 Nguyễn Thị Thảo Nhi 4.        14070006 Võ Trần Thới Thuận 5.        14070007 Nguyễn Tuấn Anh 6.        14070008 Đặng Huỳnh...

THÔNG TIN VIỆC LÀM

0274 3 871 384