THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ sinh học Môi trường: học gì và làm gì mà luôn hot?

Tại sao ngành Công nghệ sinh học Môi trường luôn hot?Trong tình hình khoa học và xã hội phát triển không ngừng như hiện nay thì vấn đề...

CỰU SINH VIÊN

Danh sách Cựu sinh viên K17

STT MSSV Họ tên SV1.        14070002 Nguyễn Đỗ Trọng Nghĩa2.        14070003 Nguyễn Thị Kim Ngân3.        14070005 Nguyễn Thị Thảo Nhi4.        14070006 Võ Trần Thới Thuận5.        14070007 Nguyễn Tuấn Anh6.        14070008 Đặng Huỳnh...
0274 3 871 384