Trang chủ Quy chế - Quy định

Hướng dẫn thủ tục thực hiện LVTNTLTN

SV tham khảo hướng dẫn thủ tục thực hiện LVTN (tại đây) và thủ tục thực hiện TLTN (tại đây).

Danh sách đề tài LVTN/TLTN của SV khoa CNSH

SV có thể tham khảo danh sách tên đề tài luận văn/tiểu luận tốt nghiệp của SV các khóa trước của Khoa CNSH tại...

Quy định v/v không áp dụng quản lý giờ tự học thư viện đối...

Nhà trường đồng ý không áp dụng giờ tự học trong HK II đối với SV năm thứ 4 thuộc Khoa CNSH. Các trường...

Quy định giờ tự học tại Thư viện

Thời gian áp dụng: kể từ HK II, năm học 2016 - 2017. Đối tượng áp dụng: SV hệ đại học, cao đẳng chính quy...
0274 3 871 384