Báo phòng học bù

LớpMônThứNgàyPhòng
19SH01Vi sinh thực phẩmChiều 429/5C04
20SH01Ktdt chuyên sâu

Sáng 5

Chiều 5

30/5

B04

B04

19SH01Đánh giá cảm quanChiều 701/6B05
19SH01CNCB đường, bánh, kẹoSáng 405/6C04