Lịch học bù môn Độc chất học thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn Độc chất học thực phẩm theo lịch sau:

  • Sáng thứ 6, 22/11, phòng B05
  • Sáng thứ 2, 25/11, phòng C01