Lịch học Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau:

  • Chiều thứ 3 và chiều chủ nhật hằng tuần
  • Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 – 30/6
  • PTN Thực phẩm (Hoàng Hoa Thám)