Lịch học Thực hành công nghệ enzyme,protein

Lớp 20SH01+ TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau:

  • Chiều chủ nhật, 23/6
  • Chiều thứ 3, 25/6
  • Sáng thứ 5, 27/6
  • Chiều thứ 6, 28/6
  • Chiều chủ nhật, 30/6