Phiếu báo nghỉ môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu, chiều thứ 5, 02/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Phiếu báo nghỉ – môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn CN enzyme và protein vào buổi chiều thứ 6, 26/4/2019.

Đổi lịch học buổi đầu tiên môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 20SH01 + TN lưu ý: buổi đầu tiên môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu sẽ học vào sáng thứ 5, 25/4/2019, tại...

Báo đổi lịch học môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01 + TN học môn CN enzyme và protein 4 buổi còn lại vào buổi chiều thứ 6, từ 22/4 đến 19/5/2019, tại...

Báo phòng học môn Sinh tin học

Lớp 20SH01+TN học môn Sinh tin học vào sáng thứ 5, 18/4/2019, phòng AII.3.
0274 3 871 384