Phòng học bù Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 20SH01+TN học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau:

  • Sáng chiều thứ 4, 25/12, phòng E2.2
  • Sáng chiều thứ 6, 27/12, phòng E2.1