Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN học môn Sinh hóa theo lịch sau:

  • Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều)
  • Sáng chiều chủ nhật, 31/3, phòng C09
  • Sáng chiều thứ 5, 04/4, phòng C09 (sáng) và BIII.12 (chiều)
  • Sáng chiều thứ 5, 18/4, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều)
  • Sáng thứ 5, 25/4, phòng C02