Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022

Báo phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Sinh lý thực vật ngày 20 và 27/4/2019 sẽ học tại phòng BII.5

Báo nghỉ Thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành vi sinh vào chiều thứ 4, 17/4. Môn này sẽ bắt đầu vào sáng thứ 2,...

Báo lịch học bù môn Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01+TN học bù môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau:Thời gian: Sáng thứ 3, 09/4/2019. Địa điểm: Phòng AI.2Ghi chú: buổi chiều...

Thay đổi phòng học Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01+TN học môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 3 hằng tuần tại phòng AII.2, bắt đầu từ ngày 18/3 -...

Thông báo hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN được hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật từ ngày 11/3 đến 21/4/2019 do có thay đổi GV. Lịch...

Thay đổi phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01 + TN đổi phòng học môn Sinh lý thực vật vào chiều thứ 7 hằng tuần sang phòng BIII.12, bắt đầu từ...

Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN học môn Sinh hóa theo lịch sau:Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều) Sáng chiều chủ nhật,...

Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01+TN học môn Sinh hóa theo lịch sau:Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) - C01 (chiều). Sáng chiều chủ nhật, 31/3, phòng...

Lịch học môn Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01 + TN học môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau:Chiều thứ 3 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 11/3 đến 21/4/2019. Phòng...

Báo lịch học Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01 + TN học môn Sinh lý thực vật theo lịch sau:Chiều thứ 7 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 04/3 đến...
0274 3 871 384